Skip to content Skip to footer

Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Hediye

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için 2018 MÜSİAD Fuarı ziyaretleri için özel olarak tasarladığımız devlet yönetiminde mükemmelliği simgeleyen 12 gen saat ve Taksim Cami açılışında hediye edilen Cumhurbaşkanlığı Forsunun çevresine Taksim Cami ana kubbe merkezindeki Fatiha Suresi’nin yazıldığı devasa büyüklükteki tablomuz…. 12 Gen Saat Cumhurbaşkanlığı…

Read more

Hattat Hamit Aytaç

(1891-1982) XX. yüzyılın meşhur Türk hattatı. O zamanki adı Âmid olan Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Şeyh Musâ Azmi’dir. Babası. Müstakimzâde’nin Tuhfe’sinde adı geçen hattat Âdemi Âmidî’nin torunlarından Zülfikar Ağa, annesi Müntehâ Hanım’dır. Diyarbakır’da sıbyan mektebini, askerî rüşdiyeyi ve idâdîyi bitirdikten sonra 1908’de yüksek tahsil için…

Read more

Tezhipte Kullanılan Motifler

Tezhibin ana teması desendir. Deseni de oluşturan motiflerdir. Motiflerin zenginliği ve çeşitliliği dekoratif sanatlarımızın yüzyıllar boyunca ileri bir düzeye ulasmasını sağlamısıır. Türk süslemesinde gördüğümüz bu motif çeşitliliğinin en önemli sebeplerinden birisi İslâm dininin resim ve heykel sanatlarına koyduğu yasaklardir. Türk sanaıçılar bütün yaratıcı güçlerini süsleme…

Read more

Osmanlı’da Nakış Sanatı

Osmanlılar’da resim için yapılan tanımlama nakıştır. Nakış sanatının Osmanlılarda nasıl başladığı tam olarak tahmin edilemese de nakış sanatının ve nakkaşlığın Osmanlılara girmesinin XV. yüzyılın ilk yarısı içinde olduğu tahmin edilmektedir. Hatta Bursa’da yer alan ve Yeşil Cami denilen Çelebi Mehmed Camii’nin nakkaşı Bursalı Ali Bin…

Read more

Tezyinat Nedir?

Tezyinat aslında birçok anlamı içersinde barındıran bir terim. İçerisinde birçok dekoratif sanat ve zanaatları anlam olarak içerisinde barındıran tezyinat, birkaç farklı şekilde tanımlanabilir. Mesela tezyinat için bir yerin süslemesi, belirli bir yerin, bir abidenin, bir eşyanın daha da güzelleştirilmesi için uygulanan şekil, resim ve motiflerle…

Read more

Nakkaş Kime Denir?

Öncelikle nakkaş’ın kim olduğunu anlayabilmek için nakkaş ne demek bunu çok iyi bilmek gerekli. Nakkaş bir süsleme sanatıdır. Başta cami, türbe, mescid, kilise, havra olmak üzere saray, kasır, köşk, yalı gibi yapıların kubbelerinin, tavanlarının ve iç duvarlarının sıva, ahşap, bez, taş, deri gibi elemanlar üzerine…

Read more

Osmanlı’da Camii Mimarisi

Osmanlı döneminde camilerin dini değerlerin dışında önemli bir yer vardı. Özellikle toplumun sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesinde, toplumun birbiri ile daha iyi iletişim kurmasında önemli bir rolü bulunmaktaydı. Vakıflara bağlı olan camiiler tabii ki mimari olarak da önemli bir ayrıcalığa sahipti. Camii mimarisi İran, Maverâünnehr,…

Read more

Ahmet KOLCU © 2022. TEYİNAT SANAT HİZMETLERİ, TÜM HAKLARI SAKLIDIR
error: Uyarı! İçerikler korunmaktadır !!